به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید مصطفی بهزادی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید مصطفی بهزادی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید مصطفی بهزادی

 مجاهد شهید مصطفی بهزادی سال ۱۳۴۵ در تهران متولد شد. او از سال ۵۹ هواداران سازمان مجاهدین شد.

مصطفی در سال۶۴ از طریق رادیو ارتباطش برقرار می‌شود و در سال۶۵ دستگیر شده و به‌زندان اوین منتقل می‌شود.

گزارشی درباره ‌این شهید قهرمان می‌نویسد: «مصطفی را به‌خاطر برادرش که ‌از هواداران سازمان بود و از ایران خارج شده بود، دستگیر کردند. آنها به‌صراحت گفتند تا برادرش به ‌ایران بازنگردد مصطفی را آزاد نخواهند کرد.

در گزارش دیگری آمده‌است: «در یکی از روزها لاجوردی جلاد همه زندانیان را در حسینیه جمع کرد و بعد از تکرار اراجیف همیشگی‌اش از آنان خواست تا همه موضع بگیرند. مصطفی اولین نفری بود که بلند شد وبا شعار «مرگ بر‌خمینی» موضعگیری کرد. در ۲۶مردادماه سال۶۷  هنگامی که‌ او را برای حلق‌آویز کردن می‌بردند او با برخوردی بسیار شجاعانه بلند شد و پیام داد «به بچه‌ها سلام برسانید» و سپس خداحافظی کرد و رفت.

نامه مصطفی بهزادی از زندان اوین که برای خانواده‌اش فرستاده است:

نامه مصطفی بهزادی از زندان اوین