به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد حمید جلالی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد حمید جلالی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد حمید جلالی

مجاهد شهید حميد جلالی متولد سال۱۳۴۳ است. او برادرزادة سرهنگ جلالي، وزير دفاع سابق رژيم، بود. توسط او لو‌رفت و در سال۶۰، هنگامي كه ۱۶ـ۱۷ساله بوددستگير شد.

حميد از‌جمله متهم بود كه اسناد سري و اطلاعات مهمي را كه در دست سرهنگ جلالي بوده، به‌سازمان رسانده است. به همين دليل هم بود كه به‌دو‌بار اعدام محكوم شد. براي اجراي حكم او را به‌ميدان تيرباران هم بردند. اما به‌دلايل نامعلوم و عجيبي، حكم اجرا نشد و او زنده ماند و محكوميتش به حبس‌ابد تغيير پيدا كرد. در جريان قتل‌عام، حميد از سازمان دفاع كرد. نيري از او سؤال كرده بود: «آيا سازمان و عملكرد آن را قبول داري؟» حميد جواب داده بود: «من سالهاست كه در زندانم و از سازمان خبري ندارم تا بتوانم درمورد آن موضعگيري كنم». آخوند نيري گفته بود: «ما به‌تو خبر مي‌دهيم! سازمان، ارتش تشكيل داده، به‌خاك ايران حمله كرده تا كرمانشاه پيش آمده و مي‌خواهد جمهوري اسلامي را سرنگون كند. حالا موضع تو در اين‌باره چيست؟» حميد گفته بود: «اگر براي سرنگوني شما آمده، سازمان را قبول دارم». نيري گفته بود:  «حميد! اين‌بار حتي عمويت هم نمي‌تواند نجاتت دهد و اعدام خواهي شد». حميد جواب داده بود: «آن‌دفعه هم من از عمويم چنين درخواستي نكرده بودم كه حالا چنين انتظاري داشته باشم».

روز ۲۰مرداد۶۷ حميد جلالي را از سلول بردند و ديگر كسي او را نديد. يكي از هم‌سلوليهايش نوشته است: «موقعي كه مي‌رفت با شوخي به من كه نگرانش بودم، با اشاره به صحنة اعدام ناتمام قبليش،‌گفت: «خوبيش اين است كه من اين راه را، يك‌بار رفته‌ام و مسير را خوب بلدم. شما فكري به حال خودتان بكنيد كه دفعة اولتان است».