به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید عباس آذری

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید عباس آذری

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید عباس آذری

 مجاهد شهید عباس آذری، شهریور سال۱۳۲۸در شهرستان تربت حیدریه در یک خانواده مذهبی متولد شد. سال۱۳۵۰ از هنرستان عالی راه آهن، فارغ التحصیل شد و در راه آهن مشغول به کار گرديد.

عباس سه سال بعد با سازمان مجاهدين آشنا شده و در سال۱۳۵۶ در ارتباط با سازمان مجاهدين فعالیت می‌کرد. به‌دلیل همین فعالیتهایش ساواک در تابستان۱۳۵۷ او را چند بار احضار و مورد بازجویی قرار داد.

عباس آذری سال۱۳۶۰ دستگیر و به مدت ۲سال در سبزوار زندانی شد. در همین سالها بود که برادر کوچکترش محمد ابراهیم که او هم هوادار سازمان مجاهدين بود به همراه همسرش در مشهد به شهادت رسید.

عباس آذری كه سال۶۶ در امر سازماندهی و انتقال هواداران مجاهدین در یزد فعال بود مجدداً دستگير شد.

این مجاهد سرفراز در جريان قتل‌عام زندانيان سیاسی در سال۱۳۶۷ به ۳۰هزار گل سرخ پیوست.