به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید داوود احسنی  

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید داوود احسنی  

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهید داوود احسنی  

مجاهد شهید داوود احسنی سال ۱۳۴۱ در تهران متولد شد.

این سربه دار آزادی، در جریان قتل عام سی هزار گل سرخ آزادی به عهد خود وفا کرد.

از شما یاران دادخواهی خواهشمندیم چنانچه عکس و مشخصات بیشتری از این شهید دارید برای ما ارسال کنید.