به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ به یاد مجاهد شهید فرحناز احمدی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ به یاد مجاهد شهید فرحناز احمدی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ به یاد مجاهد شهید فرحناز احمدی

 مجاهدخلق فرحناز احمدی سال ۱۳۴۷ در آبادان متولد شد.

فرحناز همراه با دیگر یاران دبستانی‌اش، درسهایی از فدا و مقاومت در زیر شکنجه تا آخرین لحظه را به نسلهای بعدی آموخت.

حتی کسانی که از سنین نوجوانی دستگیر شده بودند، بعد از فتوای جنایتکارانه خمینی در قتل عام۶۷ مستثنی نبودند.

فرحناز احمدی در جریان قتل عام۶۷ در زندان اصفهان و در سن بیست سالگی، جان خود را در راه آزادی خلق فدا کرد.

او یکی از ۳۰هزار گل سرخ قتل عام۶۷ است که به جلاد «نه» گفت تا شرف ایستادگی خلقی را به نمایش بگذارد.

با ارسال هرگونه عکس و زندگینامه شهید، ما را در تکمیل گنجینهٔ شهیدان یاری رسانید.