به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده محمدی بهمن‌آبادی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده محمدی بهمن‌آبادی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده محمدی بهمن‌آبادی

 مریم محمدی بهمن آبادی متولد سال ۱۳۳۹ در تهران است.

او از هواداران فعال بخش اجتماعی مجاهدین بود. مریم در مهر سال۱۳۶۰ دستگیر شد. بعد از ماهها تحمل شکنجه‌های طاقت‌فرسا در یک قدمی مرگ، به‌اصطلاح با یک درجه تخفیف به‌ حبس ابد محکوم شده بود.

برادرش رضا بهمن‌آبادی نیز چند ماه زودتر از او دستگیر و محکوم به‌ زندان شده بود.

یکی از همبندیان مریم درباره او می‌نویسد: « او از چهره‌های شاخص و فراموش نشدنی زندان بود، گویی انواع شکنجه‌ها و فشارهای زندان هیچ تأثیر منفی در روحیات او نداشت و هم‌چنان صدای خنده‌های از ته دل و دلنشین او در هر بند و سلولی که بود توجه همه را جلب می‌کرد. یکی از ویژگیهای رفتاری او این بود که همیشه انرژی مثبت و شادی و شادابی در هاله روابط بیرونی و محیط پیرامونش منتشر می‌کرد.»

دریکی از گزارشها آمده است: «قبل از آنکه مریم را اعدام کنند ابتدا برادرش را در برابر چشمانش به دار کشیدند. سپس مریم را به دار کشیدند.»

مریم و رضا بهمن‌آبادی در اوج عشق و عاطفه به یکدیگر، در تابستان خونین سال۶۷ به عهد خونین خود با خدا و خلق محبوب‌شان وفا کردند.