به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده احمدی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده احمدی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده احمدی

 خانواده احمدی اهل آبادان بودند. بیش از ده عضو خانواده جان خود را فدای آرمان آزادی مردم ایران کرده‌اند.

مجاهد شهید فریبا احمدی ۲۲ساله بود كه در تاريخ ۱۳مرداد۱۳۶۷همراه با خواهرش فرحناز احمدی که تنها ۲۰سال داشت، همچنین برادر ۳۲ساله‌اش محمد كه كارمند شركت ملی گاز بود، در زندان اصفهان تيرباران شدند. برادر دیگرشان به نام منصور که ۲۵سال داشت در شهریور۶۷ اعدام شد.

فریبا احمدی در میان زندانیان، به دليل ايستادگی در برابر مزدوران خمينی در زندان لقب ”خورشيد” گرفته بود.

در نوشته‌ای از همرزمانش آمده است :”فريبا از هواداران دليری بود كه به‌صورت علنی از ”سازمان مجاهدین  دفاع می كرد. در بند هم با شجاعت با بازجويان و نگهبانان برخورد می‌کرد، روی ديوارها می‌نوشت و حركات اعتراضی زندانيان را سازمان می‌داد….از بند زنان زندان دستگرد اصفهان،كار بازجویی و تصفيه زندانيان از ماهها قبل از شروع قتل‌عامها آغاز شده بود. بازجویی به نام عبدالله، در تير ماه، فريبا را به بازجویی برد و از او درباره موضعش سوال كرد. او جواب داده بود: ” الان می‌گويم، ده بار ديگر هم بپرسيد تكرار می‌كنم، با تمام وجودم سازمان مجاهدين را قبول دارم، مواضعم تغییری نكرده، شما هم هر كاری خواستید بكنید.”

از خانواده مجاهدپرور احمدی، علاوه بر خواهران و برادرشان كه در سال۶۷ به شهادت رسيدند، دو برادر و دو پسر عمه آنها بعد از شروع مقاومت انقلابی، اعدام شده‌اند.