بازتاب بین المللی انتصاب جلاد قتل عام۶۷ به عنوان رئیس قضاییه رژیم

بازتاب بین المللی انتصاب جلاد قتل عام۶۷ به عنوان رئیس قضاییه رژیم

بازتاب بین المللی انتصاب جلاد قتل عام۶۷ به عنوان رئیس قضاییه رژیم

با انتصاب ابراهیم رییسی بار دیگر پرونده قتل‌عام تابستان۶۷ فعال خواهد شد و جنبش دادخواهی ایرانیان و مقاومت ایران شتاب خواهد گرفت.
خامنه‌ ای در انتخاب رئیسی نوشت:« در برخورد قضایی ملاحظه این و آن را نکنید»

انتصاب رئیسی به عنوان رئیس قضاییه رژیم، واکنش رسانه های بین المللی را نیز در پی داشت.

هیومن رایس واچ انتصاب جلاد سی هزار زندانی سیاسی در قتل عام۶۷ را محکوم کرد.
هیومن رایس واچ انتصاب رئیسی به ریاست قضاییه را محکوم کرد و آن را نشان دهنده وضعیت رو به افول حقوق‌بشر در ایران دانست.

خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت: روز پنجشنبه یک آخوند افراطی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد
این انتصاب همچنین نگرانی فعالان حقوق بشر را به خاطر مشارکتش دراعدام هزاران نفر در دهه ۱۹۸۰ (دهه ۶۰) به همراه داشت.