جنبش دادخواهی ۱۳۶۷

جنبش دادخواهی ۱۳۶۷

تاریخچه قتل عام ۱۳۶۷

تاریخچه قتل عام ۱۳۶۷

یاد ۳۰ هزار گل سرخ

یاد ۳۰هزار گل سرخ

قتل عام با آمار

مرداد ماه سال ۶۷ در تاریخ زندان و زندانی از یاد نرفتنی است.

از نخستین روزهای این ماه، خمینی به یکی از فجیع ترین جنایات ضد بشری خود یعنی قتل عام زندانیان سیاسی دست زد.

تنها مشخصات 3210 زندانی قتل عام شده با انضمام 201 عکس گردآوری شده است.

تا آنجا که تحقیقات و دسته بندی اسامی موجود و تطبیق آن با گزارشهای زندانیان از بندرسته نشان میدهد، شهیدانی که نامشان در این لیست آمده است:‌

38درصد حلق آویز شده اند، 48 درصد را تیرباران کرده اند و 14 درصد بقیه به صورتهای مختلف از جمله در اثر شدت شکنجه، زجرکش، انفجار در زندان و حلق آویز در ملأعام به شهادت رسیده اند.

از انبوه شهیدانی که در ملأعام حلق آویز شدند، جز نام اندکی از آنها به دست نیامده است.

همچنان بیش از 40 درصد شهیدان این لیست در فاصله کمتر از سه هفته در مردادماه 67 اعدام شده اند.

در میان این شهیدان نوجوانان 13 تا 15 ساله نیز دیده می شود.

از میان آنهایی که سنشان مشخص شده، 25 درصد اسامی جوانان زیر 25 سال را در بر میگیرد و 58 درصد تا 30 سال سن داشته اند.

20 تن از این شهیدان 50 تا 65 ساله بودند.

هیچ زندان و شهر و روستایی از این قتل عام در امان نماند. هیأت مرگ به تک تک آنها سر زد و تکلیف مجاهدین اسیر را یکسره روشن کرد. آن چنان که پس از گذشت 11 سال، هنوز هم ابعاد و اسرار این قتل عام هولناک در کم و کیف واقعیش ناشناخته است.

زندانی حلق آویز شده 35%
زندانی تیرباران شده 48%
سایر شیوه ها منجمله شکنجه 14%

یاران ناشناخته ام
چون اختران سوخته
چندان به خاک تیره فرو ریختند سرد
که گفتی
دیگر، زمین، همیشه، شبی بی ستاره ماند.

آنگاه، من، که بودم
جغد سکوت لانه تاریک درد خویش،
چنگ زهم گسیخته زه را
یک سو نهادم
فانوس بر گرفته به معبر در آمدم
گشتم میان کوچه مردم
این بانگ با لبم شررافشان:
آهای !
از پشت شیشه ها به خیابان نظر کنید!
خون را به سنگفرش ببینید! ...
این خون صبحگاه است گوئی به سنگفرش
کاینگونه می تپد دل خورشید
در قطره های آن ... شاملو

آخرین مطالب

خود را با آخرین خبرهای جنبش دادخواهی بروز کنید

اهداف جنبش دادخواهی ۶۷

فعالیت‌های بین‌المللی

فعالیت‌های بین‌المللی

همبستگی جهانی با جنبش دادخواهی ۱۳۶۷

مشاهده کنید
در شهرهای میهن

در شهرهای میهن

فعالیت ها و آکسیون ایرانیان در سراسر جهان در همبستگی با جنبش دادخواهی

بیشتر بدانیم
کمیته مرگ

کمیته مرگ

تنها چند هفته پس از پایان جنگ هشت ساله خمینی طی نامه ای خواستار تشکیل یک هیات سه نفره (معروف به کمیته مرگ) برای سرانجام دادن زندانیان سیاسی شد.

بیشتر بدانید

ارتباط با ما

از همه هموطنان عزیز میخواهیم که در کارزار جمع آوری اطلاعات جنبش دادخواهی

به ما همیاری رسانده و اسناد، عکس و فایل های خود را

 برایمان ارسال کنید.


Notice: Undefined index: sfsi_plus_okIcon_order in /home/iranem5/1367.call-4justice.org/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 286

Notice: Undefined index: sfsi_plus_telegramIcon_order in /home/iranem5/1367.call-4justice.org/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 287

Notice: Undefined index: sfsi_plus_vkIcon_order in /home/iranem5/1367.call-4justice.org/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 288

Notice: Undefined index: sfsi_plus_wechatIcon_order in /home/iranem5/1367.call-4justice.org/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 289

Notice: Undefined index: sfsi_plus_weiboIcon_order in /home/iranem5/1367.call-4justice.org/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 290

Notice: Undefined index: sfsi_plus_weibo_display in /home/iranem5/1367.call-4justice.org/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 370