شهیدان قتل عام 1367

شهیدان قتل عام 1367

لینک زیر شامل اسامی و جزئیات بیش از 3200 زندانی سیاسی است که در طی قتل عام سال 1988 اعدام شدند. این فهرست فقط 10 درصد از کل قربانیان را تشکیل می دهد، اما وظیفه جمع آوری اطلاعات در مورد زندانیان اعدام شده کاری بسیار دشوار و خطرناک بود. گردآوری این لیست طی سالیان اخیر صورت گرفته است. کاری دشوار و پرخطر . همین اندازه اشاره کنیم که شماری از اسیران مجاهد و سایر هواداران مجاهدین که در کار جمع آوری و تکمیل این اسامی و عکس ها و گزارشها در داخل کشور شرکت داشتندو در این مسیر جان باختند.

شهیدان قتل عام به زبان آمار

تا آنجا که تحقیقات و دسته بندی اسامی موجود و تطبیق آن با گزارشهای زندانیان از بندرسته نشان میدهد، شهیدانی که نامشان در این لیست آمده است:‌

38 درصد حلق آویز شده اند، 48 درصد را تیربازان کرده اند و 14 درصد بقیه به صورت های مختلف از جمله در اثر شدت شکنجه، زجرکش، انفجار در زندان و حلق آویز در ملا‌ عام به شهادت رسیده اند. شایان یادآوری است که هنوز هم رژیم از انبوه قربانیان انفجار مهیب آبانماه 67 در زندان اوین، هیچ نشانه یی به جا نداده است. گزارشهای متعدد حاکی از قتل عام تعداد بسیار زیادی مجاهد در این انفجار است. آمار واقعی شهیدانی که در اثر این نحوه اعدام جان باخته اند، نامشخص است.

از انبوه شهیدانی که در ملا عام حلق آویز شدند، جز نام اندکی از آنها به دست نیامده است. گزارشهای متعددی که از حلق آویز کردن دسته های 7 تا 20 نفری مجاهدین از کرمانشاه و هرسین و ایلام و دزفول و گرمسار و ساوه و ورامین و کرج تا تبریز و مشهد و بندرعباس و …. رسیده، نشان میدهد که در زمستان سال 67 بسیاری از زندانیان سیاسی را نیز با عنوان محکومان دادگاه مواد مخدر در ملا عام به دار آویخته اند.

از شهیدان این لیست، 35 درصد در تهدان و به طور عمده زندان اوین به شهادت رسیده اند. 14 درصد در زندان گوهردشت و 46 درصد دیگر در شهرستانهای سراسر کشور و محل شهادت 5 درصد آنها نیز نا مشخص است.

زندانیان از بندرسته، شواهدی ارائه می کنند که نشان می دهد در زندان گوهردشت تا 25 شهریور 67، حداکثر 300 تن باقی مانده بودند که به اوین منتقل شدند. گزارشهای موثقی از انتقال 860 جسد، از اوین به بهشت زهرا، تنها در روزهای 22 تا 26 مرداد 67 در دست است. هم چنین در 3 بند زندان زنان اوین، 80 درصد زنان مجاهد را تا شهریور 67 به دار آویخته یا تیرباران کرده اند.

این لیست همچنان نشان میدهد که بیش از 40 درصر شهیدان این لیست در فاصله کمتر از سه هفته در مرداد ماه 67 اعدام شده اند.

در این لیست از آمار شهیدان آبان 67، فقط نام 334 تن ذکر شده است. حال آن که گزارشهای موثقی در دست است که نشان میدهد در این ماه، تنها در چند شهر از جمله، طی یک نوبت در زندان ارومیه 400 تن، طی یک نوبت در زندان رشت بیش از 250 تن، و طی یک نوبت در زندان مشهد 84 تن اعدام شدند.

از شهیدانی که نامشان در این لیست آمده است، رژیم آخوندی تنها از اعدام 354 تن در رسانه هایش خبر داده است.

در میان این شهیدان، نوجوانان 13 تا 15 ساله نیز دیده می شوند. نمونه هایی که از یک سو گواه وحشیگری آخوندهاست که حتی نوجوانان 13 ساله را هم به زندان می اندازند و به دار می کشند و از سوی دیگر گواه بیداری، آگاهی و اراده استوار نسلی است که به هر قیمت در برابر این رژیم ایستاده است.

از میان آنهایی که سنشان مشخص شده، 20 درصد اسامی جوانان زیر 25 سال را در بر میگیرد و 58 درصد تا 30 سال سن داشته اند. در میان آنان، جوانان بسیاری همچون سعید دانیالی، احمد علی وهاب زاده، مسعود دارابی از 13 سالگی در زندان بوده اند. البته 29 درصد اسامی این لیست سن شان مشخص نیست.

20 تن از این شهیدان 50 تا 65 ساله بوده اند، که از جمله شامل 2 مادر، یکی 60 ساله از جهرم به نام سادات حسینی که در شیراز اعدام شده، و دیگری مادر شکری که پس از شهادت فرزندانش علیه رژیم دست به افشاگری زد و دستگیر شد. او را در حالی که بر اثر شکنجه به مزر فلج شدن رسیده بود، در قائمشهر تیرباران کردند. دو تن از پدران سالخورده و دریادل از گیلان و مازندران، یکی کشاروز 60 ساله، پدر حسین پور در آستانه اشرفیه و محمد ابراهیم رجبی 58 ساله، در گرگان که دخترش پروانه رجبی را در سال 60 تیرباران کردند و از سال 62 در زندان بود.

شهید قتل عام 67 یوسف هبیدی
اعدام در ملا عام شهیدان قتل عام 67