تنها چند هفته پس از پایان جنگ هشت ساله خمینی طی نامه ای خواستار تشکیل یک هیات سه نفره (معروف به کمیته مرگ) برای سرانجام دادن زندانیان سیاسی شد. «هیأت مرگ» یک شاخص بیشتر نداشت: اگرزندانی هویت خود را ”مجاهد“ اعلام می‌کرد، محاکمه در همین نقطه تمام بود و او را روان ميدان تير يا به چوبه‌ي دار ميفرستادند.
اين كميسيون متشكل بود از: جعفر نيري رئيس شعبه اول دادگاه تهران، مرتضي اشراقي دادستان تهران، اسماعيل شوشتري رئيس سازمان زندانها و يك نماينده وزارت اطلاعات.
علاوه بر افراد بالا در هر زندان رئيس يا شكنجه گران اصلي زندان حضور داشتند و فعالانه نظر ميدادند. افرادي همچون محمد مقيسه‌اي با نام مستعار ناصريان رئيس زندان گوهر دشت، حسين مرتضوي رئيس زندان اوين، در اين كميسيون بودند.
موسى واعظي با نام مستعار زماني از مسئولان وزارت اطلاعات، ابراهيم رئيس جانشين دادستان ، مجبتي حلوايي معاون امنيت رئيس زندان اوين، داوود لشكري معاون رئيس زندان گوهردشت به طور مستقيم در تصميم گريي براي اين كه چه كساني را از دم تيغ بگذارنند نقش فعال داشتند.
از روز 5مرداد 67، ماشین کشتار جمعي، بی‌وقفه کار خود را شروع کرد. «هیأت مرگ» که به‌نام «هیأت عفو» وارد زندانها شده بود و نتیجه کارش را مستقیم به خمینی ارائه میکرد، در نزدیکترین نقطه به ‌محل اعدام مستقرشده بود.

علي اكبر هاشمي رفسنجاني

علي اكبر هاشمي رفسنجاني  …

علي خامنه اي

علي خامنه اي منصب در…

محمدعلی زنجیره ای

محمدعلی زنجیره ای سمت در…

محمد سلیمی

محمد سلیمی سمت در قتل…

عباسعلی سلیمانی

عباسعلی سلیمانی سمت در قتل…

احمد نوريان

احمد نوريان سمت در قتل…

عبدالرضا مصري

عبدالرضا مصري سمت در قتل…

ذكرالله احمدي

ذكرالله احمدي سمت در قتل…

مرتضي بختياري

مرتضي بختياري سمت در قتل…

حسن ظريف جلالي

حسن ظريف جلالي سمت در…

ناصر عاشوري قلعه رودخان

ناصر عاشوري قلعه رودخان سمت…

سيداحمد قتيل زاد

سيداحمد قتيل زاد سمت در…

زین العابدین قربانی لاهیجان

زین العابدین قربانی لاهیجان سمت…

علی عبداللهی علی آبادی

علی عبداللهی علی آبادی سمت…

حسین موید عابدی

حسین موید عابدی سمت در…

عليمراد حيدري

عليمراد حيدري  سمت در قتل…

الله وردي مقدسي فر

الله وردي مقدسي فر سمت…

رضا صرامي

رضا صرامي سمت در قتل…

غلامرضا خلف رضایی زارع (شهر دزفول)

غلامرضا خلف رضایی زارع (شهر…

شمس الدین کاظمی (دزفول)

شمس الدین کاظمی (دزفول) سمت…

سيدعليرضا آوايي

سيدعليرضا آوايي  سمت در قتل…

حسين میرصادقی

حسين میرصادقی سمت در قتل…

میرزا بیوک خلیل زاده مروج

میرزا بیوک خلیل زاده مروج…

قاضي طباطبائي

قاضي طباطبائي سمت در قتل…

محمد علی نصرتی زگلوجه

محمد علی نصرتی زگلوجه سمت…

علي داديزاده

علي داديزاده سمت در قتل…

خلیل عابدی

خلیل عابدی سمت در قتل…

مختار حيدزاده

مختار حيدزاده سمت در قتل…

میرزا نجف آقازاده

میرزا نجف آقازاده سمت در…

محمد مقيسه اي (معروف به ناصريان)

محمد مقيسه اي (معروف به…

سيد حسين مرتضوي زنجاني

سيد حسين مرتضوي زنجاني سمت…

محمد اسماعیل شوشتری

محمد اسماعیل شوشتری سمت در…

علي مبشري

علي مبشري سمت در قتل…

مرتضي اشراقي

مرتضي اشراقي سمت در قتل…

سید محمد حسن مرعشی شوشتری

سید محمد حسن مرعشی شوشتری…

سید محمد موسوی بجنودی

سید محمد موسوی بجنودی سمت…

مرتضی مقتدایی

مرتضی مقتدایی سمت در قتل…

محمد موسوی خوئینی ها

محمد موسوی خوئینی ها سمت…

سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي سمت در…

جواد علي اكبريان

جواد علي اكبريان سمت در…

حسینعلی نیری

حسینعلی نیری سمت در قتل…

علی رازینی

علی رازینی  سمت در قتل…

علي فلاحيان

علي فلاحيان  سمت در قتل…

محمد محمدي نيك (محمد محمدي ريشهري)

محمد محمدي نيك (محمد محمدي…

مصطفي پورمحمدي

مصطفی پور محمدی   سمت…

غلامحسين محسني اژه اي

غلامحسين محسني اژه اي سمت…

سيد ابراهيم رئيس السادات

سيد ابراهيم رئيس السادات  …

Facebook
Facebook
Google+
Google+
https://1367.call-4justice.org/reformation
YouTube
YouTube