مریم رجوی از دست دادن غم انگیز اسما جهانگیر را تسليت گفت

مریم رجوی از دست دادن غم انگیز اسما جهانگیر را تسليت گفت

مریم رجوی درگذشت خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره ایران، یک فقدان بزرگ برای مدافعان حقوق بشر در جهان امروز است، خاطره او با پرونده درخشانش در دفاع از حقوق بشر و با گزارش‌های شجاعانه اش در مورد جنایات رژیم ایران، هميشه در يادها مي ماند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>